Menu

thẩm định bản vẽ TKKTTC và dự toán Dự án gold Tower

Dự án gold Tower đang thẩm định vài dự án khác nhau của nhiều đơn vị TVTK.Nhưng mình còn lúng túng là mỗi đơn vị TVTK lại đưa các hạng mục về chi phí tư vấn quản lý dự án khác nhau (theo 1751).Như đơn vị TVTK A có đưa chi phí bảo hiểm công trình, chi phí làm hồ sơ mời thầu, chi phí thẩm định, chi phí kiểm tra chứng nhận sự phù hợp công trình… nhưng đơn vị tư vấn thiết kế B lại thiếu những hạng mục này.vậy cho Dự án gold Tower hỏi có quy định nào để các đơn vị TVTK làm giống nhau không (hạng mục giống nhau), chứ mình thấy lung tung không biết mô mà lần ra.Thứ 2, là Dự án gold Tower có cần bắt buộc đơn vị tư vấn TK nội suy, hoặc ngoại suy hệ số (như chi phí tư vấn giám sát…)không khi mà tổng dự toán do đơn vị TVTK không trùng giá trị quy định ở định mức.Cảm ơn! Chào bạn!
Vấn đề này lập và quản lý chi phí được quy định cụ thể trong thông tư 05/2007/TT_BXD. Chẳng hạn như bạn nói chi phí lập hồ sơ, đánh giá hồ sơ dự thầu thì phải công trình có giá trị xây lắp từ 1 tỷ trở lên mới có chi phí này. Tuy nhiên thực tế có một số đơn vị tư vấn lập dự toán theo form mẫu nên có chi phí này. Khi cơ quan thẩm tra, thẩm định có thể điều chỉnh những chi phí này cho hợp lý hơn.
Về việc nội suy phải thực hiện theo đúng văn bản quy định chứ bạn. Chẳng hạn chi phí lập BCKTKT, dưới 1 tỷ là 2,58. Nếu không năm trong khoảng này thì đòi hỏi bạn phải nội suy. Chẳng hạn 2 tỷ chẳng hạn!

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *