Menu

thiết kế cơ sở Chung cư Gold Tower

Chung cư Gold Tower mới gia nhập BQLDA thì vướng vào một dự án đầu tư xây dựng khu nghỉ sinh thái quy mô 320ha, bao gồm các hạng mục sân golf 27 lỗ, khu resort, khách sạn 5 sao và khu biệt thự (tổng mức đầu tư sơ bộ >5.500 tỷ).
Hiện nay, Chung cư Gold Tower đã thuê tư vấn lập quy hoạch chi tiết 1/500 (do khu vực nghiên cứu dự án chưa có quy hoạch 1/500 được phê duyệt) và chỉ đợi phê duyệt quy hoạch. Như vậy, bước quy hoạch 1/500 tạm coi như ok;
Bước tiếp theo là bước xin cấp giấy chứng nhận đầu tư: bên em đã qua làm việc với Sở KH- ĐT và được giới thiệu thủ tục hồ sơ bao gồm quyển dự án đầu tư xây dựng và hồ sơ thiết kế cơ sở cho dự án. Chung cư Gold Tower đã tìm hiểu theo nghị định 12/2009 thì thấy đây là thủ tục phù hợp với quy định. Tuy nhiên, với dự án quy mô lớn thế này, các hạng mục đầu tư phần nổi lại đa dạng (sân golf, khách sạn 5 sao, resort, biệt thự) thì việc hoàn thành một quyển thiết kế cơ sở cho toàn bộ các hạng mục trên phục vụ cho việc xin cấp giấy chứng nhận quả là khó thực hiện đựơc, đồng thời cũng khó khả thi sau này. Xin các anh chị cho hướng giải pháp hợp lý và nhẹ nhàng hơn ah (có căn cứ pháp lý kèm theo thì dễ “cãi” hơn ah). Theo tôi:
1. Nếu dự án lớn quá thì có thể chia ra các dự án thành phần (vấn đề chia dự án thành các dự án thành phần áp dụng cho dự án nhóm A và do người QĐĐT quyết định).
2. Nếu muốn cấp GCN đầu tư cho dự án lớn thì việc chuẩn bị dự án cũng phải mất nhiều thì giờ và phải tổ chức một nhóm dự án làm chứ 1 cá nhân không thể làm nổi.
3. Giải pháp nhẹ hơn đối với chủ đầu tư mà đúng luật là thuê tư vấn lập dự án.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *