Menu

Lãi vay trong TMĐT Gold Tower 275 Nguyễn Trãi

Trong dự án Gold Tower 275 Nguyễn Trãi đầu tư làm Trung tâm thương mại và căn hộ cho thuê. Tổng mức đầu tư khoảng 356 tỉ (chưa tính lãi vay), nếu tính lãi vay phải cộng thêm khoảng 150 tỉ, trong đó vay 70% TMĐT
Cũng xin cho hỏi là khi tính TMĐT thì tính như thế nào là hợp lí
Tổng mức đầu tư xây dựng công trình là chi phí dự tính của dự ánTổng mức đầu tư bao gồm: chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng.
lãi vay vốn trong thời gian xây dựng, có nhiều người có ý tưởng mới lạ. Tuy nhiên, theo tôi việc quy định lãi vay vốn trong thời gian xây dựng đưa vào khoản mục chi phí khác của TMĐT là đúng vì đây là chi phí sử dụng vốn đầu tư.
Riêng bạn băn khoăn là “chi phí dự phòng tính trên cả lãi vay” liệu có chính xác ko thì theo tôi, các chi phí tính theo định mức tỷ lệ thì tính trên cái gì ko quan trọng, vấn đề quan trọng là khi thiết kế định mức tính trên cái gì thì khi áp dụng định mức phải tính trên cái đó.

Tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình Gold Tower 275 Nguyễn Trãi là toàn bộ chi phí dự tính để đầu tư xây dựng công trình được ghi trong quyết định đầu tư và là cơ sở để chủ đầu tư lập kế hoạch và quản lý vốn khi thực hiện đầu tư xây dựng công trình.

Như vậy, với định nghĩa như ở trên thì theo Thông tư 05 lãi vay trong TMĐT là lãi vay trong thời gian xây dựng công trình Gold Tower 275 Nguyễn Trãi. Phần lãi vay này nằm trong mục Chi phí khác của TMĐT. Nếu như thời gian vay vốn lớn hơn thời gian xây dựng thì phần lãi phải trả sau thời gian xây dựng được tính vào.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *